Domov

Finančne storitve

Glavno načelo naše gospodarske družbe je neodvisnost, pripadnost našemu prostoru in lokalni skupnosti.

Pri nas stranke ne predstavljajo  gole številke in tudi sam pristop do družbe je odprt, saj ne gledamo le na lastni interes.

Naše podjetje si je prislužilo zaupanje strank in je pomagalo v finančni stiski ali realizaciji raznih projektov  mnogim delovnim organizacijam, obrtnikom  in posledično tudi njihovim družinam.

 

Pogosto trdimo, da smo drugačen partner. Drugačnost se odraža predvsem v tem, da se smatramo več kot zgolj kreditna ustanova. Čutimo se del skupnosti in soustvarjalci ter nosilci njenega razvoja, njenega socialnega življenja. V oporo smo tudi ustvarjalnim in aktivnim pobudam, ne glede na to, če zgledajo navzven šibkejše ali manj vidne.

 

Družba Ekohiša d.o.o. ne posluje izključno za dobiček. Cilj, ki ga zasleduje, je dosežek upravičljivega poslovnega uspeha, ki je tudi dokaz podjetniške sposobnosti, merilo organizacijske uspešnosti in tudi osnova za samofinansiranje in razvoj ter  za druge koristne dejavnosti, ki jih ustanovitelji odobravajo.

  

Vlivamo zaupanje strankam, verjamemo v njihove projekte in sprejemamo njihove ideje. Banke  niso dovolj prilagodljive in ne poznajo dovolj stvarnosti, da bi se lahko odločile v korist neke male »ideje« ali neke male potrebe. Za podpiranje obrtnika, male firme, ki ima pred seboj projekt ali finančno stisko, je potreben partner, ki ima korenine v prostoru in je že od nekdaj dovzeten za skupno dobro.