Domov

Finančne storitve

Glavno načelo naše posojilnice je neodvisnost, pripadnost našemu prostoru in krajevni skupnosti.

Pri nas stranke ne predstavljajo  gole številke in tudi sam pristop do družbe je odprt, saj ne gledamo le na lastni interes.

Naša posojilnica si je prislužila zaupanje strank in je pomagala v finančni stiski ali realizaciji raznih projektov  mnogim ljudem, kmetom, delavcem, obrtnikom  in njihovim družinam.

 

Pogosto trdimo, da smo drugačna posojilnica. Drugačnost se odraža predvsem v tem, da se smatramo več kot zgolj kreditna ustanova. Čutimo se del skupnosti in soustvarjalci ter nosilci njenega razvoja, njenega socialnega življenja. V oporo smo tudi ustvarjalnim in aktivnim pobudam, ne glede na to, če zgledajo navzven šibkejše ali manj vidne.

 

Družba Ekohiša d.o.o. ne posluje izključno za dobiček. Cilj, ki ga zasleduje, je dosežek upravičljivega poslovnega uspeha, ki je tudi dokaz podjetniške sposobnosti, merilo organizacijske uspešnosti in tudi osnova za samofinansiranje in razvoj ter  za druge koristne dejavnosti, ki jih ustanovitelji odobravajo.

  

Vlivamo zaupanje strankam, verjamemo v njihove projekte in sprejemamo njihove ideje. Banke  niso dovolj prilagodljive in ne poznajo dovolj stvarnosti, da bi se lahko odločile v korist neke male »ideje« ali neke male potrebe. Za podpiranje obrtnika, male firme, ki ima pred seboj projekt ali finančno stisko, je potrebna posebna posojilnica, posojilnica, ki ima korenine v prostoru in ki je že od nekdaj dovzetna za skupno dobro.

 

KORISTNE INFORMACIJE:

 

Dokumenti potrebni za odobritev kredita:

Obrazec za pridobitev kredita(dobite pri nas), osebni dokument, davčna številka, bilanca stanja in uspeha ter zadnji bančni izpisek.

Po predložitvi vseh dokumentov v roku dveh do treh dni dobite nakazilo posojila na Vaš poslovni račun.